Misyon ve Vizyon

Misyon
Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Değişim Programı Birimi, programın aktif bir şekilde uygulanmasını, verimli ve sürekli olmasını sağlayarak Türkiye’nin her yerinden bu program kapsamında gelen öğrencilere, yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla sosyal ve kültürel gelişimlerine  ve farklı bir akademik ortam ile kariyerlerine olumlu katkı sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

 

Vizyon
Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlamaktadır. Sürekli yenilenen, kalite, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir özveri ile çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Değişim Programı Birimi, bu kapsamda, aktif öğrenme ve bilgilendirmede yenilikçi yöntemleri uygulayan ve bunları yaşamları boyunca kullanma becerisine sahip bireyler yetiştiren Üniversitemize Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’nin her yerinden yeni değer katacak öğrenciler kazandırmayı ve bu program kapsamında ülkemizde en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı amaçlamaktadır.