Akademik Personel

 

      Farabi Kurum Koordinatörü

        Doç.Dr.İbrahim Kubilay TÜRKAY